MVC yazılım uygulamanızı FTP üzerinden doğrudan yüklediğinizde aşağıda ki hatayı size verir.

Hata

Could not load file or assembly ‘System.Web.Helpers, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35’ or one of its dependencies. The system cannot find the file specified.

Çözüm

Çözüm için MVC uygulamanızı bin deploy yaparak yazılımınızı ftp alanınıza atmalısınız veya ASP.NET Web Pages Runtime‘ını sunucuya yükleyebilirsiniz.

Yazar