MaestroPanel Vhosts Dosya Hakları (Permissions)

MaestroPanel’de vhosts klasörü bir nedenden dolayı silinmiş veya disk hakları bozulmuş olabilir. Bu durumda aşağıdaki komutları MaestroPanel’in Scriptomatic aracı ile oluşturup çalıştırdığınızda haklar tekrar eski haline gelecektir. Varsayılan Path C:\vhosts olarak baz alınmıştır. vhosts Dizin Hakları icacls C:\vhosts /grant Administrators:(OI)(CI)F /inheritance:r icacls C:\vhosts /grant SYSTEM:(OI)(CI)F Web Sitesine Özel Haklar icacls C:\vhosts\{DOMAIN_NAME}\http /grant “IIS AppPool\{DOMAIN_NAME}”:(OI)(CI)(RX) icacls […]

Read More

Windows Sistem Komutları

Blind Files (Things to pull when all you can do is to blindly read) LFI/Directory traversal(s).Files that will have the same name across networks / Windows domains / systems. File Expected Contents / Description %SYSTEMDRIVE%\boot.ini A file that can be counted on to be on virtually every windows host. Helps with confirmation that a read […]

Read More

Web Sitelerinin Dizinlerini (Home Path) Değiştirmek

MaestroPanel web sitelerinin açılacağı klasörü (kurulumda farklı bir dizin belirtilmedikçe) varsayılan olarak C:\vhosts isminde belirler ve buna göre kullanıcı haklarını düzenler. Bazı durumlarda bu ana klasörü değiştirmek gerekebilir bu durumda aşağıdaki adımları izlemelisiniz. Sunucular > sunucu > Ayarlar bölümünde Virtual Host Dizini alanını değiştirin. Sunucu üzerinden %MaestroPanelPath%\Agent\Config\main.config dosyasını açıp Vhost düğümünün Path değerini değiştirin. Bu […]

Read More

MaestroPanel’de Web Management Servisinin Yeniden Başlatılma Durumları

MaestroPanel Web Management Services bazı durumlarda otomatikman yeniden başlatılır. Bu döküman yeniden başlatılmayı tetikleyen durumların bilgisini verir. Yeniden Başlatılma Durumları %MaestroPanelPath%Web\www\web.config dosyasında değişiklik yapıldığında. .Net’in machine.config dosyasından bir değişiklik yapıldığında. %MaestroPanelPath%Web\www\global.asax dosyasında değişiklik yapıldığında. %MaestroPanelPath%Web\www\ klasörü altına yeni bir klasör yaratıldğında. %MaestroPanelPath%Web\www\ klasörü altında yeni bir dosya yaratıldıığnda. %MaestroPanelPath%Web\config\applicationhost.config dosyasında değişiklik yapıldığında.

Read More

MaestroPanel Dizin Yapısı ve Açıklamaları

MaestroPanel çalışırken gereksinim duyduğu bileşenleri belirli klasörlerde arar. Bu değişken ve sabir klasörler MaestroPanel kurulumuna göre değişiklik gösterir. Aşağıda MaestroPanel’in gereksinim duyduğu klasörleri ve açıklamalarını bulabilirsiniz. MaestroPanel’in ana klasörü sistem değişkenlerine tanımlanmıştır ve %MaestroPanelPath% değişkeni ile erişilebilmektedir. MaestroPanel’in varsayılan dizini C:\Program Files\MaestroPanel dir. %MaestroPanelPath%/Agent MaestroPanel Agent’ın ihtiyaç duyduğu bileşenlerin tutulduğu klasördür. İçerisinde Agent config dosyaları, […]

Read More