Update 0.9.4 build 279

Download Bu dosya 0.9.4 build 264 sürümünü 0.9.4 build 279 sürümüne yükseltir. http://repo.maestropanel.com/A1/Update094_279.exe Genel Bazı senaryolar içn domain limitlerinin sıfır olarak oluşturulması ile ilgili hata giderildi. Bayi limitlemeleri ile alakalı iyileştirmeler yapıldı. Bayi güncelleme ekranı hatası giderildi. MailEnable Re-Build Webmail Bindings fonksiyonu IDN domain hatası giderildi. DNS için SOA serial senkronizasyo hatası giderildi. DNS için […]

Read More

Update 0.9.4 build 264

Download Bu dosya 0.9.4 build 218 sürümünü 0.9.4 build 264 sürümüne yükseltir. http://repo.maestropanel.com/A1/Update094_264.exe Genel Çeşitli güvenlik iyileştirmeleri eklendi. MaestroPanel Agent performans iyileştirmeleri yapıldı. Bayi limitlemeleri ile ilgili limit aşım hatası giderildi. Kurulum üzerinde mssql portu eklendi. Bayi açarken “already exists” hatasının gösterilmemesi giderildi. Domain planında bazı değerlerin eksi değere düşmesi hatası giderildi. Domain detayında gösterge […]

Read More

Update 0.9.4 build 218

Download Bu dosya 0.9.4 sürümünü 0.9.4 build 218 sürümüne yükseltir. http://repo.maestropanel.com/A1/Update094_218.exe Genel Otomatik Plan özelliği eklendi. Otomatik MaestroPanel Agent ekleme özelliği eklendi. Açılış sihirbazı iyileştirildi. Lisanslama modeli değiştirildi. ConfigOnly özellik eklendi. web.config den düzenlenebilir. MaestroPanel Agent IP bağımsızlığı sağlandı. Arayüz iyileştirmeleri ve hataları giderildi. Bayi limitlemeleri hiyerarşisi iyileştirildi. Bayi IP tanımlamaları iyileştirildi. Clickjacking saldırıları için […]

Read More

Update 0.9.4 build 15

Download Bu dosya 0.9.4 sürümünü 0.9.4 build 15 sürümüne yükseltir. http://repo.maestropanel.com/A1/Update094_15.exe Genel İstatistik kayıtl hataları giderildi. Domain yönetim sayfa limitleri düzenlendi. Veritabanı iyileştirmeleri eklendi. Yazım hataları ve arayüz hataları giderildi. İstatistik kısmına line tipinde grafik eklendi. IIS log hesaplamaları optimize edildi. FTP log hesaplamaları optimize edildi. Bayi Planlarındaki hatalar giderildi. Domain planlarndaki hatalar giderildi. Yeni […]

Read More

Update 0.9.4

Download Bu dosya 0.9.3 build 147 sürümünü 0.9.4 sürümüne yükseltir. Minimum build sürümü 147’dir. http://repo.maestropanel.com/A1/Update094.exe Genel Arayüzler yeniden yazıldı. Responsive Arayüz desteği eklendi. Web Management’ın performans optimizasyonu yapıldı. Web Management’ın güvenlik güçlendirmeleri yapıldı. Sistem Yedeklemede uzak ftp parola sorunu giderildi. DNS Zone Serial Number standard’ı iyileştirildi. Geniş çaplı penetration test süreci tamamlandı. MaestroPanel SQL veritabanı […]

Read More

Update 0.9.3 build 25

Download http://repo.maestropanel.com/A1/Update093_25.exe Front-end’de DomainOperationsResult namespace hatası giderildi. MySQL Change Password fonksiyonunda çıkan hata giderildi. Could not load file or assembly ‘MySql.Data, Version=6.6.4.0’ düzeltildi. 7za.exe revize edildi. Default BackupPath güncellenme sorunu giderildi. MaestroPanel Core güncellendi. MaestroPanel DAL güncellendi. MS SQL 2012 kullanıcı arayüzü düzenlendi. Türkçe dil desteği eklendi. MS SQL Change Password fonksiyonunda çıkan hata giderildi. […]

Read More

Update 0.9.3 build 147

Download Bu dosya 0.9.3 build 132 sürümünü build 147’ye yükseltir. Minimum build sürümü 132’dir. http://repo.maestropanel.com/A1/Update093_147.exe Genel Web Servisi login fonksiyonları iyileştirildi. MailEnable Grup isimlerinde nokta validasyonu kaldırıdı. FTP object null hatası giderildi. MSSQL 2008 R2 Database oluşturma ile ilgili iyileştirme yapıldı. Oluşan hatalar detaylandırıldı. Default Database Path modül değeri hatası giderildi. ASP.NET Konfigürasyon iyileştirildi. tmp […]

Read More

Update 0.9.3 build 132

Download Bu dosya 0.9.3 build 126 sürümü içindir. http://repo.maestropanel.com/A1/Update093_132.exe IIS tmp klasörü yazma izni hatası giderildi. Microsoft SQL 2008 Incorrect syntax near ‘C:’ hatası giderildi.

Read More

Update 0.9.3 build 126

Download Bu dosya 0.9.3 build 92 sürümü içindir. http://repo.maestropanel.com/A1/Update093_126.exe Genel Modül tetikleyiicilerinde zamanlama güncelleme hatası giderildi. panel.exe changehost fonksiyonu iyileştirildi. MS SQL 2008 Kullanıcı adı kısıtlamaları kaldırıldı. Veritabanı ismi kısıtlamaları kaldırıldı. MS SQL 2012 Kullanıcı adı kısıtlamaları kaldırıldı. Veritabanı ismi kısıtlamaları kaldırıldı. MySQL Kullanıcı adı kısıtlamaları kaldırıldı. Veritabanı ismi kısıtlamaları kaldırıldı. IIS Araçlardan Trust Level […]

Read More

Update 0.9.3 build 92

MaestroPanel’in 0.9.3 build 92 sürümünde yapılan değişiklikler ve eklenen yeni özellikler. Download Bu dosya 0.9.3 build 33 sürümü ve yukarısı için aşağıdaki güncelleştirmeleri içerir. http://repo.maestropanel.com/A1/Update093_92.exe Genel Panel üzerinde MB cinsinden olan sistem kaynaklarının GB ile gösterilmesi düzeltildi. MaestroPanel Agent bağlantısında parola hatası mesajı düzenlendi. Bayi silindiğinde bayi planlarının silinmemesi düzeltildi. SessionHelper.CheckExpiredLicense() hatası giderildi. Yeni güvenlik […]

Read More