Directory lookup for the file * failed with the operating system error 5 (Access is denied.)

Sorun MSSQL Veritabanı açılırken aşağıdaki hata alınıyor. Directory lookup for the file “C:\Program Files\MaestroPanel\Data\MSSQL2012DATA\testt.mdf” failed with the operating system error 5(Access is denied.). CREATE DATABASE failed. Some file names listed could not be created. Check related errors. User does not have permission to alter database ‘testt’, the database does not exist, or the database is […]

Read More

MSSQL Veritabanı Restore

Başka bir sunucu üzerinden alınmış bir MSSQL veritabanı yedeğini yeni bir MSSQL servisine geri yüklemek (Restore) etmenizi sağlayan T-SQL scriptlerini aşağıda bulabilirsiniz. SQL Server üzerinde varolan veritabanının üzerine belirtilen yedeği açar. RESTORE DATABASE [VERITABANI] FROM DISK = ‘C:\Backup\veritabani.bak’ WITH REPLACE GO Direkt yedeklenen veritabanını oluşturur ve yedeği içine açar. RESTORE FILELISTONLY FROM DISK = ‘C:\Backup\veritabani.bak’ […]

Read More

MaestroPanel SQL Cümleleri

Domain Listesi, Ftp Hesabı ve Domain Kullanıcısı İle Birlikte SELECT Domain.DomainId, Domain.Name, Domain.ExpirationDate, Domain.Status , DomainMsFTPUser.Username as ftpUserName, DomainMsFTPUser.Password as FtpPassword, LoginAccount.UserName as DomainUser, LoginAccount.Password as DomainPassword FROM Domain LEFT JOIN DomainMsFtp ON DomainMsFtp.DomainId = Domain.DomainId LEFT JOIN DomainMsFTPUser ON DomainMsFTPUser.FtpId = DomainMsFtp.Id LEFT JOIN LoginAccount ON LoginAccount.LoginId = Domain.OwnerLoginId AND LoginAccount.UserName <> ‘admin’ MailEnable […]

Read More