oqsl ile SQL scriptini çalıştırmak

Bazı durumlarda SQL Studio büyük script dosyalarını çalıştıramaz. Büyük SQL scriptlerini OSQL ile çalıştırmak için aşağıdaki örneği kullanabilirsiniz. osql -U KULLANICI -P SIFRE -S . -i C:\Users\Administrator\Desktop\script.sql

Read More

MsSQL Veritabanı Nesnelerinin Sahipliğini Değiştirme

Veritabanındaki tüm objelerin ownerını değiştirir. DECLARE @currentObject nvarchar(517) DECLARE @qualifiedObject nvarchar(517) DECLARE @currentOwner varchar(50) DECLARE @newOwner varchar(50) SET @currentOwner = ‘ASPNET’ SET @newOwner = ‘dbo’ DECLARE alterOwnerCursor CURSOR FOR SELECT [name] FROM dbo.sysobjects WHERE xtype = ‘U’ or xtype = ‘P’ AND LEFT([name], 2) <> ‘dt’ OPEN alterOwnerCursor FETCH NEXT FROM alterOwnerCursor INTO @currentObject WHILE […]

Read More

MsSql 2005 den MsSql 2008 R2 ye Database Tasimak

Sunucular arası database transferi oldukça kolay bir işlem aslında. Bir yerden script generate edip diğer yerde bu scripti çalıştırmak yeterli oluyor. Fakat arada versiyon farkı olduğu zaman ortaya bazı zorluklar çıkıyor. Bugün karşımıza böyle bir iş çıktı ve bir kaç yol deneyerek kendimize göre en iyi yöntemi bulduk.Aradaki sürüm farkının getirdiği en büyük sorun, 2005 […]

Read More