MSSQL Veritabanını MaestroPanel’e Aktarmak

Herhangi bir kontrol panel ile yönetmediğiniz kendi haline çalışan MSSQL Veritabanı sunucunuzu MaestroPanel’e aktarmak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz. Öncelikle gerekli olanlar; MaestroPanel API’ye komut gönderebilmek için curl aracını aşağıdaki adresten edinin. http://curl.haxx.se/download.html MaestroPanel API’sine ulaşmak için API anahtarına sahip olmamız gerekiyor. API anahtarını nasıl alabileceğinizi anlatan dokümanımızı inceleyip API anahtarı edinin. http://wiki.maestropanel.com/maestropanelde-api-anahtari-olusturma/ 1. Mevcut MSSQL sunucunuzda […]

Read More

The SQL Server (SQLEXPRESS) service failed to start due to the following error

Sorun Microsoft SQL Sunucunuz güvenlik sıkılaştırmalarından sonra çalışmadıysa (örneğin: Group Policy limtilemeleri, Disk hakları düzenlemeleri veya Servis hakları güvenlemeleri ile ilgili) başlatmak istediğinizde Windows’un System Log’una aşağıdaki gibi bir hata mesajı ekleyerek servis başlatılmayabilir. The SQL Server (SQLEXPRESS) service failed to start due to the following error: A privilege that the service requires to function […]

Read More

Valid values of the database compatibility level are 80, 90, or 100

Sorun MaestroPanel’in SQL 2012 modülü ile yeni bir veritabanı oluşturulması sırasında aşağıdaki hata ile karşılaşabilirsiniz. Valid values of the database compatibility level are 80, 90, or 100 Çözüm Bu durum SQL 2012 modülünün SQL 2008 veritabanına bağlanmasından kaynaklanan bir hatadır. SQL 2012 modülünün gerçekten SQL 2012 veritabanına bağlandığından emin olunuz.

Read More

SQL Management Studio “Invalid prefix or suffix characters”

Sorun Microsoft SQL Server Management Studio ile veritabanı sunucuma bağlanıyorum. İşlemleri gerçekleştirebiliyorum fakat ekranda aşağıdaki gibi bir uyarı çıkıyor. “Invalid prefix or suffix characters. (MS Visual Database Tools)” Çözüm Bu hata SQL 2008 ve SQL 2012 veritabanı farklılıklarından kaynaklanıyor. Muhtemelen SQL Server Management Studio 2008 ile SQL Server 2012 veritabanı sunucuna bağlanıyorsunuz. SQL Server Management Studio […]

Read More

Tüm MsSQL Veritabanlarını Yedeklemek

MsSQL üzerindeki tüm veritabanlarını belirttiğiniz bir klasöre yedek alabileceğini t-sql scripti DECLARE @name VARCHAR(50) – database name DECLARE @path VARCHAR(256) – path for backup files DECLARE @fileName VARCHAR(256) – filename for backup DECLARE @fileDate VARCHAR(20) – used for file name SET @path = ‘C:\Backup\’ SELECT @fileDate = CONVERT(VARCHAR(20),GETDATE(),112) DECLARE db_cursor CURSOR FOR SELECT name FROM […]

Read More

MSSQL sa Parolasını Sıfırlamak (Password Reset)

Microsoft SQL Server’ın varsayılan yöneticisi “sa” kullanıcısının parolasını sıfırlamak için yine MsSQL’in osql.exe aracından yararlanacağız. osql.exe aracı genelde aşağıdaki dizindedir. C:\Program Files\Microsoft SQL Server\100\Tools\Binn osql.exe aracına ulaştıktan sonra aşağıdaki şekilde parameremizi geçiyoruz osql -E -Q “EXEC sp_password @new=’PASSWORD’, @loginame = ‘sa'” Bu komuttan sonra sa kullanıcısın parolası @new parameresindeki değer olacaktır. Mixed Mod MsSQL Server’da […]

Read More

Tüm Microsoft Sql Server Veritabanlarının Collation’ını Değiştirmek

Bazı durumlarda Ms SQL Veritabanının Collation dediğimiz karakter setinin değiştirilmesi gerekir. Tek veritabanı için bu işi yapmak kolaydır fakat sistemdeki tüm veritabanlarının karakter setini değiştirmek için bir arayüz mevcut değiltir. Burda imdadımıza sp_msforeachd stored procedures’i yetişiyor. Paratik olarak tek hamlede tüm veritabanlarının collation’ını değiştirmek mümkün olabiliyor. EXEC sp_msforeachdb ‘ALTER DATABASE ? COLLATE Turkish_CI_AS’ sp_msforeachdb kullanarak […]

Read More