Unknown error (0x80005000), at System.DirectoryServices.DirectoryEntry.Bind(Boolean throwIfFail)

Sorun Microsoft Exchange Server 2013 SP1 modülünde domain açarken aşağıdaki hata meydana geliyor. Unknown error (0x80005000), at System.DirectoryServices.DirectoryEntry.Bind(Boolean throwIfFail) at System.DirectoryServices.DirectoryEntry.Bind() at System.DirectoryServices.DirectoryEntry.get_IsContainer() at System.DirectoryServices.DirectoryEntries.Add(String name, String schemaClassName) at maestropanel.module.helper.Windows.WindowsAdUsers.AddOrganizationalUnit(String ldapPath, String root, String rootpass, String OrganizationalUnit) at maestropanel.modules.MsExchange.ModuleMain.PrepareHosting(ModuleArgument[] arguments) Çözüm Muhmelen Exchange Server’ın modül değişkenlerinde Active Directory ile ilgili kullanıcı, domain veya parolayı yanlış […]

Read More

Hosted Exchange Autodiscover Ayarları

Hosted Exchange 2013 hizmetinizde aşağıdaki gibi autodiscover hatası alıyorsanız çözüm için kullandığınız alanadının DNS alanına autodiscover isminde bir A record eklemeniz yeterli olacaktır. Autodiscover posts to https://example.org/Autodiscover/Autodiscover.xml. This fails. Autodiscover posts to https://autodiscover.example.org/Autodiscover/Autodiscover.xml. This fails. Autodiscover performs the following redirect check: GET http://autodiscover.example.org/Autodiscover/Autodiscover.xml. This fails. Autodiscover uses DNS SRV lookup for autodiscover.tcp.example.org, and then “mail.example.org” […]

Read More

Exchange Server 2013 Katılımsız (Unattended) Kurulum IAcceptExchangeServerLicenseTerm Parametresi

Microsoft Exchange Server 2013’ü katılımsız (Unattend) olarak kurmak istediğinizde Setup parametrelerinden /IAcceptExchangeServerLicenseTerm girdiğiniz halde setup size aşağıdaki hatayı döndürüyor olabilir. Hata Welcome to Microsoft Exchange Server 2013 Unattended Setup You need to accept the license terms to install Microsoft Exchange Server 2013. To read the license agreement, visit http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=15 0127. To accept the license agreement, […]

Read More