SSL Yenilemelerinde OWA Erişim Problemi

Sorun Exchange Server’ın SSL sertifikasını IIS veya ECP dışı herhangi bir ortamdan yenilediğimizde sadece Windows SSL Sertifikası sağlayıcısı üzerinde yenilenir. Exchange Server’ın servislerine etki etmediğinden eski sertifikayı görür veya yenilenmiş sertifikayı hala eski sertifika gibi görebilir. Bu durum OWA veya ECP’ye erişiminizi engeller ve aşağıdaki gibi bir hata almanıza neden olur.   Çözüm Get-ExchangeCertificate -DomainName […]

Read More

Exchange Server 2013 Toplu MailBox Yedekleme ve Geri Yükleme (Export/Import)

Yedekleme (Export) $BackupPath =”\\localhost\c$\Data\Backup” foreach($mailbox in Get-MailBox -filter {Name -notlike “Administrator” -AND Name -notlike “DiscoverySearchMailbox*”}) { New-MailboxExportRequest -Mailbox $mailbox.Identity -FilePath “$($BackupPath)\$($mailbox.UserPrincipalName).pst” -IncludeFolders “#Inbox#/*”,”#SentItems#”,”#DeletedItems#”,”#Calendar#”,”#Contacts#”,”#Drafts#”,”#Tasks#”,”#Notes#” } Geri Yükleme (Import) $RestorePath =”\\localhost\c$\Data\Backup” Get-ChildItem *.pst -Path $RestorePath | Select Name, BaseName | ForEach { New-MailboxImportRequest -MailBox $_.BaseName -FilePath “$RestorePath\$($_.Name)” -Confirm:$false }

Read More
exchange-server-2016-logo

Exchange Server 2016 DAG Yapılandırması

Microsoft Exchange 2016 ‘da mimari yapısını tek host üzerinden devam ettiğini görüyoruz. Exchange 2013 ‘de rol sayısı 3 olarak karşımıza çıkmıştı. Exchange 2016 da rol sayısı 2 ‘ye düşüyor. Ortamda Edge’ye ihtiyaç duymayacağınızı varsayarsak 1 rol ile tüm kurulumu tamamlayabiliyoruz. Client Access, Exchange 2016’da servis olarak görevine devam ediyor. CAS hakkında detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz. Exchange […]

Read More

AutoDiscover Uzak Sunucu Yönlendirmesi

Exchange Server’da AutoDiscover’i uzak sunucu üzerinden kullanmak istiyorsanız aşağıda yer alan işlemleri yapmanız gerekmektedir. Domain.com Üzerinden, Domain.com DNS ayarlarından aşağıda ki A kaydını oluşturun, kayıt: autodiscover hedef: 192.168.2.222 (Autodiscover yönlendiren sunucu) Domain.com üzerinde SPF kayıtlarını oluşturun, Örnek SPF kayıtları için buradan bilgi alabilirsiniz. Domain.com üzerinde SRV kayıtlarını oluşturun, MaestroPanel üzerinde AutoDiscover SRV kayıtları için buradan bilgi alabilirsiniz. Daha sonra […]

Read More

Exchange Server Android ile Bağlanamama Problemi

Sorun Android 5.0 ve üzeri mobil cihazlarda “Exchange ActiveSync” hesabı eklerken; Bu sunucuyla senkronizasyon gerçekleştirme izniniz yok veya Kök sertifika bilgileriniz alınamıyor/geçerli değil hataları dönüyor. Çözüm Android işletim sistemi SSL üzerinden SSLv3 protokolünü kullanmaktadır. SSLv3 Protokolü varsayılan olarak kapalı geldiğinden Excange Server sunucu içn SSLv3 protokolünü açmak gereklidir. SSLv3 zayıf ve çeşitli güvenlik açıklarına neden olan […]

Read More
exchange-logo

Exchange Server ActiveSync – No external URL

Exchange Server üzerinde ActiveSync özelliği ile ilgili genelde unutlan veya karşılaşılan bazı kronik problemler söz konusu. Bu yazıda ActiveSync ile ilgili bu düzenlemeleri bulabilirsiniz. Sorun Exchange Server 2013 sunucusundaki ActiveSync özellğini Microsoft Uzak Bağlantı Çözümleyicisi (Microsoft Remote Connectivity Analyzer) kullanarak test ettiğimde Autodiscovery adımında geri dönen bilgide aşağıdaki hata dönüyor. No external URL is available to access this mailbox […]

Read More

Exchange Server Mailbox Verilerini Kurtarılmış Mailbox Database’inden Geri Yüklemek

Herhangi bir şekilde devre dışı kalan ve işlevini yerine getiremeyen Exchange Server 2013 veritabanını başka bir Exchange Server’a taşıyarak aktif hale getirebilir ve Mailbox Database’i içindeki  Mailbox’ları tekrar erişilebilir hale getirebilirsiniz. Eski Database’in Durumu Öncelikle kullanılamayan Exchange Server sunucusunun veritabanının durumuna bakmamız gerekir. Bu aşamada Exchange Server servislerinin hepsini durudurn ve mevcut Mailbox Database’ini kolay erişilebilir […]

Read More

MSExchangeDelivery.exe Microsoft.Mapi.MapiExceptionLowLevelInitializationFailure

Sorun Exchange Server kurulumundan sonra loglara aşağıdaki gibi bir hata mesajı görülmekte. Bu durum gelen maillerin ilgili mailbox’lara ulaştırılamamasına neden olmaktadır. Application: MSExchangeDelivery.exe Framework Version: v4.0.30319 Description: The process was terminated due to an unhandled exception. Exception Info: Microsoft.Mapi.MapiExceptionLowLevelInitializationFailure Stack: at Microsoft.Exchange.Data.Storage.ResourceHealth.MdbSystemMailboxPinger.Ping() at Microsoft.Exchange.Data.Storage.ResourceHealth.PingerDependentHealthMonitor.b__4(System.Object) at System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(System.Threading.ExecutionContext, System.Threading.ContextCallback, System.Object, Boolean) at System.Threading.ExecutionContext.Run(System.Threading.ExecutionContext, System.Threading.ContextCallback, System.Object, Boolean) at […]

Read More

Exchange Server Access to the registry failed with the following error

Sorun Exchage Server 2013 CU7 den CU10’a güncellediğinizde “Microsoft Exchange Transport” servisi durabilir ve eposta alışınızda aksamalar yaşayabilirsiniz. Bu aşamada Exchange, loglara aşağıdaki şekilde uyarı verecektir. The transport process couldn’t load poison message information from the registry. Access to the registry failed with the following error: Access to the registry key ‘HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\ExchangeServer\v15\Transport\PoisonMessage\BootProcess’ is denied. Çözüm […]

Read More
exchange 2013

Exchange Server 2013 WhiteList Ayarları

Exchange Server 2013 üzerinde Spam Filtresi kullanıyorsanız önemli konu içeren bazı mail adreslerinden mail alamıyor olabilirsiniz. Bazı senaryolarda ornekdomain.com’dan gelen mailleri spam filtrelemesine takılmadan doğrudan kabul etme ihtiyacınız olabilir. İşlemleri Exchange Management Shell üzerinden uyguluyoruz. Exchange Server’da önceden tanımlı olan WhiteList Domainleri siler ve sadece belirttiğiniz domaini tanımlar. Set-ContentFilterConfig -BypassedSenderDomains  ornekdomain.com Exchange Server’da önceden tanımlı […]

Read More