Exchange 2016

Exchange POP/IMAP Wildcard SSL Sertifika Yapılandırma

Problem Exchange Server 2010/2013/ 2016  üzerinde POP ve IMAP için Wildcard SSL tanımlaması yapmak istediğinizde aşağıdaki hatayı verir. Nedeni olarak FQDN’in doğru olmadığına dair bir uyarı çıkar fakat Wildcard SSL için manuel bir işlem yapmamız gerekebilir. Get-PopSettings Get-ImapSettings Komutlarını EMC üzerinden çalıştırdığımızda POP ve IMAP servislerine sunucunun varsayılan SSL’inin tanımlı olduğu çıktısını veriyor. Çözüm POP […]

Read More

Performance Counter Updating Error (Event 106) Exchange

Problem Performance Counter güncelleme işleminde hata alıyorsa, hata kodu 106 çıktısını alırsınız. Hata içeriği Log Name:      Application Source:        MSExchange Common Date:          11/29/2016 12:24:28 PM Event ID:      106 Task Category: General Level:         Warning Keywords:      Classic User:       […]

Read More
exchange-logo

Powershell Script ile Exchange Server Internal & External URL Yapılandırma

Exchange Server kurulumunu tamamladıktan sonra, Exchange servislerini uzaktan erişmek için kullanacağınız Domain’i ilgli servislere tanımlamanız gerekmektedir. Bu servisler bir çok özelliğin çalışması için (SMTP, IMAPI, POP3 vb.) gerekli olmakla beraber hepsi için ayrı ayrı External URL yapılandırması yapılması gerekmektedir. Bu script tüm servisler için kullanmak istediğiniz domain’i External ve Intenal olarak düzenlemenizi sağlar. İndir https://gist.github.com/maestropanel2/56f70e0106320bdd8ee9bd8454476778 […]

Read More
Exchange 2016

Exchange Server 2010 Toplu MailBox Yedekleme ve Geri Yükleme (Export/Import)

Exchange Server 2010 ‘da Exchange Mode olduğundan dolayı export işlemlerinde direkt Get-Mailbox ‘u kullanamıyoruz. Get-Mailbox ile beraber Exchange kullanıcılarının bulunduğu OU ‘yu da belirtmemiz gerekiyor. Tüm OU için Get-Mailbox */* parametresi yeterlidir. Yedekleme (Export) $AllMailboxes = Get-Mailbox *\* -Filter {Name -notlike “Adminis*” -and Name -notlike “discover*”} $AllMailboxes|%{$_|New-MailboxExportRequest -FilePath \\<UNC PATH>\<paylaşımlı dosya>\$($_.Alias).pst} Geri Yükleme (Import) $RestorePath =”\\<UNC PATH>\<paylaşımlı dosya>” […]

Read More
exchange

Hosted Exchange İçin Doğru SPF Yapılandırması

MaestroPanel’in Exchange Server 2013/2016 modülünü kullanan, kullanıcılarımız. Müşterilerine doğru ve güvenlik hizmet vermek için SPF’lerini güncellemelerini isterler. Hosted Exchange müşterisi de kendi domain’inin SPF’ini servis sağlayıcısının önerdiği şekilde değiştirir ve böylece spoofing’den korunmuş olur. Fakat gün gelir servis sağlayıcının IP adresi değişir ve bir anda müşterinin epostaları diğer SMTP sunucuları tarafından güvensiz görünerek reddedilir. Sorun, […]

Read More

SSL Yenilemelerinde OWA Erişim Problemi

Sorun Exchange Server’ın SSL sertifikasını IIS veya ECP dışı herhangi bir ortamdan yenilediğimizde sadece Windows SSL Sertifikası sağlayıcısı üzerinde yenilenir. Exchange Server’ın servislerine etki etmediğinden eski sertifikayı görür veya yenilenmiş sertifikayı hala eski sertifika gibi görebilir. Bu durum OWA veya ECP’ye erişiminizi engeller ve aşağıdaki gibi bir hata almanıza neden olur.   Çözüm Get-ExchangeCertificate -DomainName […]

Read More

Exchange Server 2013 Toplu MailBox Yedekleme ve Geri Yükleme (Export/Import)

Yedekleme (Export) $BackupPath =”\\localhost\c$\Data\Backup” foreach($mailbox in Get-MailBox -filter {Name -notlike “Administrator” -AND Name -notlike “DiscoverySearchMailbox*”}) { New-MailboxExportRequest -Mailbox $mailbox.Identity -FilePath “$($BackupPath)\$($mailbox.UserPrincipalName).pst” -IncludeFolders “#Inbox#/*”,”#SentItems#”,”#DeletedItems#”,”#Calendar#”,”#Contacts#”,”#Drafts#”,”#Tasks#”,”#Notes#” } Geri Yükleme (Import) $RestorePath =”\\localhost\c$\Data\Backup” Get-ChildItem *.pst -Path $RestorePath | Select Name, BaseName | ForEach { New-MailboxImportRequest -MailBox $_.BaseName -FilePath “$RestorePath\$($_.Name)” -Confirm:$false }

Read More
exchange-server-2016-logo

Exchange Server 2016 DAG Yapılandırması

Microsoft Exchange 2016 ‘da mimari yapısını tek host üzerinden devam ettiğini görüyoruz. Exchange 2013 ‘de rol sayısı 3 olarak karşımıza çıkmıştı. Exchange 2016 da rol sayısı 2 ‘ye düşüyor. Ortamda Edge’ye ihtiyaç duymayacağınızı varsayarsak 1 rol ile tüm kurulumu tamamlayabiliyoruz. Client Access, Exchange 2016’da servis olarak görevine devam ediyor. CAS hakkında detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz. Exchange […]

Read More

AutoDiscover Uzak Sunucu Yönlendirmesi

Exchange Server’da AutoDiscover’i uzak sunucu üzerinden kullanmak istiyorsanız aşağıda yer alan işlemleri yapmanız gerekmektedir. Domain.com Üzerinden, Domain.com DNS ayarlarından aşağıda ki A kaydını oluşturun, kayıt: autodiscover hedef: 192.168.2.222 (Autodiscover yönlendiren sunucu) Domain.com üzerinde SPF kayıtlarını oluşturun, Örnek SPF kayıtları için buradan bilgi alabilirsiniz. Domain.com üzerinde SRV kayıtlarını oluşturun, MaestroPanel üzerinde AutoDiscover SRV kayıtları için buradan bilgi alabilirsiniz. Daha sonra […]

Read More

Exchange Server Android ile Bağlanamama Problemi

Sorun Android 5.0 ve üzeri mobil cihazlarda “Exchange ActiveSync” hesabı eklerken; Bu sunucuyla senkronizasyon gerçekleştirme izniniz yok veya Kök sertifika bilgileriniz alınamıyor/geçerli değil hataları dönüyor. Çözüm Android işletim sistemi SSL üzerinden SSLv3 protokolünü kullanmaktadır. SSLv3 Protokolü varsayılan olarak kapalı geldiğinden Excange Server sunucu içn SSLv3 protokolünü açmak gereklidir. SSLv3 zayıf ve çeşitli güvenlik açıklarına neden olan […]

Read More