IIS Loglarını Hemen Yaz

IIS web erişim loglarını (websitesi loglarını) tampon bellekte tutar ve belirli zaman aralıkları ile web sitenin log dosyasına yazar. Bazı durumlarda IIS’in bu logları hemen yazmasını isterseniz. IIS’in logları yazmasını beklemek istemiyorsanız aşağıdaki komutu uygulayabilirsiniz. netsh http flush logbuffer

Read More

IIS Log sc_win32_status kodları

Status Code Anlamı 100 Continue 101 Switching Protocols 200 Client Request Succeeeded 201 Created 202 Accepted 203 Non-authoritative information 204 No content 205 Reset content 206 Partial content 301 Moved Permanently 302 Moved Temporarily 303 See Other 304 Not modified 305 Temporary redirect 400 Bad Request 401.1 Access Denied (Logon Failed) 401.2 Access Denied (Logon […]

Read More

IIS Application Pool Problemi Cannot read configuration file

Aşağıdaki hatayı alıyorsanız muhtemelen applicationhosting.config dosyanız bozulmuştur veya disk üzerinde bad sector oluştğundan bir şekilde IIS’e gerekli olan config dosyalarını okuyamıyorsunuzdur. The worker process for application pool ‘*’ encountered an error ‘Cannot read configuration file ‘ trying to read configuration data from file ‘\\?\<EMPTY>’, line number ‘0’. The data field contains the error code. applicationhosting.config […]

Read More