Unable to load DLL MEAISO.DLL

Bazı durumlarda MaestroPanel’in kullandığı MailEnable API’si Windows’un COM sistemine register olmayabiliyor. Bu durumda aşağıdaki hata meydana geliyor. Exception Details: System.DllNotFoundException: Unable to load DLL ‘MEAISO.DLL’: The specified module could not be found. (Exception from HRESULT: 0x8007007E) veya System.DllNotFoundException: Unable to load DLL ‘MEAISO.DLL’: The specified module could not be found. (Exception from HRESULT: 0x8007007E) at […]

Read More

Asp.Net Email İşlemlerinde “Security Exception” Hatası Alıyorum?

MaestroPanel’de web siteleri Medium Trust seviyesinde çalışır. Bu seviyede SmtpPermission ayarı Access=”Connect” şeklinde gelir. Halbuki email gönderebilmeniz için en azından “ConnectToUnrestrictedPort” değeri alması gerekir. İşte email gönderirken bu neenle Security Exception alırsınız. Çözüm web_mediumtrust.config dosyasını açın. <IPermission class=”SmtpPermission” version=”1″ Access=”Connect” /> satırını bulun. <IPermission class=”SmtpPermission” version=”1″ Unrestricted=”true” /> şeklinde değiştirin. web_mediumtrust.config dosyasının bulunduğu dizinler. C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\Config\web_mediumtrust.config […]

Read More