Directory lookup for the file * failed with the operating system error 5 (Access is denied.)

Sorun MSSQL Veritabanı açılırken aşağıdaki hata alınıyor. Directory lookup for the file “C:\Program Files\MaestroPanel\Data\MSSQL2012DATA\testt.mdf” failed with the operating system error 5(Access is denied.). CREATE DATABASE failed. Some file names listed could not be created. Check related errors. User does not have permission to alter database ‘testt’, the database does not exist, or the database is […]

Read More

The Request Channel Timed Out While Waiting For Reply

Sorun MaestroPanel’de herhangi bir işlem yapmak istenildiğinde aşağıdaki hata mesajı ile karşılaşılıyor. The request channel timed out while waiting for a reply after 00:00:00. Increase the timeout value passed to the call to Request or increase the SendTimeOut value on the Binding. The time allotted to this operation may have been a portion of a […]

Read More

An error occured when verifying security for message

Sorun MaestroPanel’de herhangi bir işlem gerçekleştirmek istedinildiğinde aşağıdaki haya meydana geliyor. An error occured when verifying security for message Çözüm 1 Özellikle dağıtık olarak yapılandırılmış sunucularda Controller ile (MaestroPanel Web Management Service), Agent (MaestroPanel Agent) arasındaki iletişiminde güvenlik ihlali olduğunda meydana gelir. Bu ihlallerden bir tanesi Controller ile Agent arasındaki saat farkının 5 dakikayi geçmesidir. […]

Read More

[EndpointNotFoundException]: There was no endpoint listening

Sorun MaestroPanel’de herhangi bir işlem yapıldığında aşağıdaki “EndpointNotFoundException” hatası meydana geliyor. [EndpointNotFoundException]: There was no endpoint listening at http://*:9714/ Agent that could accept the message. This is often caused by an incorrect address or SOAP action. See InnerException, if present, for more details. Çözüm 1 EndpointNotFoundException MaestroPanel Agent’ın çalışmadığının göstergesidir. Tekrar çalıştırmak için aşağıdaki komutu […]

Read More

MySQL Başlamıyor

Genelde Ram veya Disk hatta Virus ile ilgili bazı problemler yüzünden MySQL sunucusu aniden kapanabilir veya çalışma esnasında önemli sınıft kütüphanelerinden biri bozulabilir bu durumda MySQL aşağıdaki hataları sistem loglarına yazar. Plugin ‘InnoDB’ init function returned error. Plugin ‘InnoDB’ registration as a STORAGE ENGINE failed. Unknown/unsupported table type: INNODB Çözüm MySQL’in data klasöründeki ib_logfile0, ib_logfile1, ibdata1 dosyalarını […]

Read More

Register Server Error: INTERNALMYSQL55

Hata MaestroPanel’in 0.9.6 sürümünde kurulumundan sonra sunucu eklerken aşağıdaki hata meydana geliyor. Register Server Error: INTERNALMYSQL55 konum: MstrSvc.AgentServiceModuleFactory.SaveToConfigFile() konum: MstrSvc.Host.MaestroPanelAgentService.Register(ServiceOperation operation) Inner Exception Message: ‘maestropanel.modules.InternalMySQL55.Manage.Connection’ tür başlatıcısı özel durum döndürdü. konum: maestropanel.modules.InternalMySQL55.Manage.Connection.Version() konum: maestropanel.modules.InternalMySQL55.MySQL55.Version() konum: MstrSvc.AgentServiceModuleFactory.SaveToConfigFile() Neden MaestroPanel MySQL kurulumunda meydana gelen bir hata nedeni ile mysql.config dosyası doğru bir şekilde oluşturulamadığından modülün MySQL sunucusunu […]

Read More

mysqldump: unknown option ‘–no-beep’

mysqldump komutunu çalıştırırken program çalışmadan direkt aşağıdaki hata dönüyor mysqldump: unknown option ‘–no-beep’ Çözüm my.ni dosyasının [client] section’ında no-beep ibaresi yer aldığından bu hatayı alıyorsunuz. MySQL’in my.ini dosyasını açıp Client alanından no-beep satırını kaldırınız. Not: MaestroPanel’de my.ini %MaestroPanelPath%\MySQL\my.ini altında bulunmaktadır.

Read More

Login failed for user sa because the account is currently locked out

Bazı durumlarda MaestroPanel MSSQL Server’a bağlanırken kullandığı hesabın parolasının süresi geçmiş olabilir veya belirli politikalardan dolayı hesap kitlemiş olabilir. Bu durumu atlatmak için aşağıdaki maddeleri uygulayabilirsiniz. C:\Program Files\Microsoft SQL Server\100\Tools\Binn>SQLCMD.EXE -S localhost -E ile SQL sunucusuna oturum açın ALTER LOGIN sa WITH PASSWORD = ‘SA_PAROLASINI_GIRIN’ UNLOCK; GO ALTER LOGIN sa WITH CHECK_POLICY = OFF; GO […]

Read More

IIS Loglarını Hemen Yaz

IIS web erişim loglarını (websitesi loglarını) tampon bellekte tutar ve belirli zaman aralıkları ile web sitenin log dosyasına yazar. Bazı durumlarda IIS’in bu logları hemen yazmasını isterseniz. IIS’in logları yazmasını beklemek istemiyorsanız aşağıdaki komutu uygulayabilirsiniz. netsh http flush logbuffer

Read More

IIS Application Pool Problemi Cannot read configuration file

Aşağıdaki hatayı alıyorsanız muhtemelen applicationhosting.config dosyanız bozulmuştur veya disk üzerinde bad sector oluştğundan bir şekilde IIS’e gerekli olan config dosyalarını okuyamıyorsunuzdur. The worker process for application pool ‘*’ encountered an error ‘Cannot read configuration file ‘ trying to read configuration data from file ‘\\?\<EMPTY>’, line number ‘0’. The data field contains the error code. applicationhosting.config […]

Read More