exchange-logo

Exchange Server ActiveSync – No external URL

Exchange Server üzerinde ActiveSync özelliği ile ilgili genelde unutlan veya karşılaşılan bazı kronik problemler söz konusu. Bu yazıda ActiveSync ile ilgili bu düzenlemeleri bulabilirsiniz. Sorun Exchange Server 2013 sunucusundaki ActiveSync özellğini Microsoft Uzak Bağlantı Çözümleyicisi (Microsoft Remote Connectivity Analyzer) kullanarak test ettiğimde Autodiscovery adımında geri dönen bilgide aşağıdaki hata dönüyor. No external URL is available to access this mailbox […]

Read More

MaestroPanel A network-related or instance-specific hatası

Problem MaestroPanel üzerinde işlem yaparken aşağıdaki hatayı aldığınızda SQL servisi durmuş veya connection stringleri hatalıdır. A network-related or instance-specific error occurred while establishing a connection to SQL Server. The server was not found or was not accessible. Verify that the instance name is correct and that SQL Server is configured to allow remote connections. (provider: […]

Read More

Proticaret Hata: Column already has a DEFAULT bound to it

Sorun Proticaret kurulumunda veritabanı scriptinin çalışması sırasında aşağıdaki hata meydana geliyor Hata oluştu : Column already has a DEFAULT bound to it. Could not create constraint. See previous errors. Sql : System.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904): Column already has a DEFAULT bound to it. Could not create constraint. See previous errors. konum: System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction) […]

Read More

Could not load file or assembly System.Web.Helpers

MVC yazılım uygulamanızı FTP üzerinden doğrudan yüklediğinizde aşağıda ki hatayı size verir. Hata Could not load file or assembly ‘System.Web.Helpers, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35’ or one of its dependencies. The system cannot find the file specified. Çözüm Çözüm için MVC uygulamanızı bin deploy yaparak yazılımınızı ftp alanınıza atmalısınız veya ASP.NET Web Pages Runtime‘ını sunucuya yükleyebilirsiniz.

Read More
wplogo

WordPress Kurulum Sonrası 404 Not Found Hatası

MaestroPanel WordPress modülünde web.config dosyasını oluşturmadığı için bu hatayı alıyorsunuz. HTTP Error 404.0 – Not Found The resource you are looking for has been removed, had its name changed, or is temporarily unavailable. WordPress Admin panelinden kalıcı bağlantıları düzenledikten sonra aşağıda ki kodu web.config dosyası olarak kaydetmeniz yeterli olacaktır. Eğer birden fazla WordPress kurulumu olacak ve […]

Read More

PHP ERR_CONTENT_DECODING_FAILED

Hata PHP dosyalarının enconding’i bozuk olduğunda tarayıcıda böyle bir hata görebiliyorsunuz. Firefox tarayıcısında, Content Encoding Error The page you are trying to view cannot be shown because it uses an invalid or unsupported form of compression. * Please contact the website owners to inform them of this problem. Chrome tarayıcısında, error 330 (net::ERR_CONTENT_DECODING_FAILED): Unknown error. Hatalarını alırsınız. […]

Read More

Domain Silme İşleminde Awstats Config Sorunu

MaestroPanel üzerinde Domain silerken aşağıda ki hatayı alıyorsanız AwStats’ın yapılandırma dosyası bozulmuş demektir. Çözüm Konfigürasyon Araçlar > [Sağ üst buton] > Scriptomatic alanına erişin. Burada yapılandırma dosyasını tekrar düzenleyeceğiz. Script Text alanına aşağıda ki kodu yazarak çalıştırın.  ({DOMAIN_NAME} parametresi oluşturulmuş tüm domainleri bu alana ekler) <Domain Name=”{DOMAIN_NAME}” Day=”0″ Month=”0″ Year=”0″ /> Tüm çıktıyı kopyalayın ve sunucudan, […]

Read More
exchange 2013

Exchange Server IP Değişikliği ve Sonrası

Exchange Server IP adresinizi değiştirdikten sonra Receive Connector üzerinde servislerin dinlediği IP ve Port adreslerinin düzenlenmesi gerekiyor. Hangi koşullarda bu işlem yapılmalı/yapılmamalı Receive Connector IP adresi olarak (All available IPv4) görünüyor ve 1 adet Network adaptörü varsa bu işlemleri yapmanıza gerek yok. Yapınız Exchange servislerini yeniden başlattıktan sonra çalışmaya başlayacaktır. Birden fazla Network adaptörü varsa […]

Read More

SQL Hatası: Cannot connect to WMI provider

Hata VMI provider kaldırıldığından veya sorun oluştuğundan dolayı sqlmgmproviderxpsp2up.mof dosyası hasar meydana geliyor.  Bu sorundan sonra SQL Server Configuration Manager erişim sağlamaya çalıştığınızda karşınıza aşağıda ki hata ekranı çıkar. Cannot connect to WMI provider. You do not have permission or the server is unreachable. Note that you can only manage SQL Server 2005 and later servers with SQL Server […]

Read More

Microsoft.ACE.OLEDB.12.0 provider is not registered hatası

Hata Microsoft Access Database Engine bileşeni eksikse bu nedenle hatayı alırsınız. System.InvalidOperationException: The ‘Microsoft.ACE.OLEDB.12.0’ provider is not registered on the local machine. Çözüm Aşağıda ki Microsoft Access Database Engine bileşenini indirip kurmanız sorunu çözmüş olacaktır. https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=13255

Read More