MaestroPanel Agent bağlantı hatası (There was no endpoint listening-EndpointNotFoundException)

MaestroPanel üzerinde herhangi bir işlem yaptığınızda aşağıdaki gibi bir hata alıyorsanız büyük ihtimal MaestroPanel Agent Services isimli Windows servisi durmuş demektetir. Hata “There was no endpoint listening at http://localhost:9714/Agent that could accept the message. This is often caused by an incorrect address or SOAP action. See InnerException, if present, for more details.” [EndpointNotFoundException]: There was […]

Read More

MaestroPanel Ioncube Kurulumu

MaestroPanel’e, WHMCS’nin ihtiyaç duyduğu Ioncube kurulumu, adım adım aşağıda anlatılmıştır. Öncelikle Ioncube extension dosyasını sunucunuza indiriniz. (Download linki = http://downloads2.ioncube.com/loader_downloads/ioncube_loaders_win_nonts_vc9_x86.zip) İndirdiğiniz zip dosyasını açınız. Kullandığınız php versiyonuna göre uygun .dll dosyasını php altındaki ext klasörü altına kopyalayınız. (Örneğin php 5.3 için ioncube_loader_win_5.3.dll) MaestroPanel kurulu sunucuda ioncube extension’ını kopyalayacağınız path ise “%MaestroPanelPAth%/php” dir. Ioncube extinsion’ın aktif […]

Read More

MaestroPanel SSL Sertifikası Üretimi

MaestroPanel için güvenlik sertifikası üretilmesi gerekiyorsa. Aşağıdaki komut ile oluşturabilirsiniz. Bu ihtiyaç genelde Development sürümlerinde gerekmektedir. “%MaestroPanelPath%\bin\makecert.exe” -sr LocalMachine -ss MY -a sha1 -n CN=MaestroPanel -sky exchange -pe “%MaestroPanelPath%\bin\CertMgr.Exe” -add -r LocalMachine -s My -c -n MaestroPanel -r CurrentUser -s TrustedPeople

Read More

Could not load file or assembly ‘Microsoft.Web.Infrastructure’

Sorun Bazı durumlarda .Net’in geçici belleği çakışmalara ve sürüm farklılıklarından doğan problemlere neden olabilir. Bu durum MaestroPanel’e de yansıyabilir ve aşağıdaki hatayı alabilirsiniz. Could not load file or assembly ‘Microsoft.Web.Infrastructure’ or one of its dependencies. The parameter is incorrect. (Exception from HRESULT: 0x80070057 (E_INVALIDARG))] Çözüm net stop mstrw3svc komutunu verin ve servisi durdurun C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\Temporary ASP.NET […]

Read More