Eğer elinizde MSSQL üzerinden export edilmiş bir T-SQL dosyasını varsa bunu Management Studio üzerinden çalıştırmanız zor. Gerek Management Studio’nun Memory ayarları, gerekse sunucu Memory’sinin yetersizliği büyük bir dosyayı Execute etmenize izin vermeyebilir.

Bunun için osql.exe komut satırı aracını rahatlıkla kullanabilirsiniz. Aşağıdaki komut büyük SQL dosyanızı MSSQL Veritabanına import etmenize yardımcı olacaktır.

osql.exe -E VERITABAI_ISMI -i "C:\data\scipt.sql" -o "C:\data\script.logs"

osql.exe’nin bulunduğu dizin MSSQL kurulumunuza göre değişmektedir. Aşağıdaki dizin SQLEXPRESS kurulumunda 0sql.exe’nin konumunu belirtir.

C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10_50.SQLEXPRESS\MSSQL\Binn
Tagged:

Yazar