Sunucu üzerine ASP.NET MVC 3 veya ASP.NET Web Pages bileşenlerinden birini kurarken kurulum sihirbazı hata veriyorsa büyük ihtimal ASP.NET ayarları ile alakalı bir durumdur. Bu hata genelde ASP.NET Web Pages bileşeninin eski versionunun olmasında veya aşağıda anlatılan sebeplerden olabilir.

Çözüm 1

  • Aşağıdaki registry değerlerini bulun ve en sonundaki “\” ı kaldırın.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\ASP.NET\4.0.30319.0\Path
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\ASP.NET\4.0.30319.0\Path
  • ASP.NET Web Pages bileşeninin eski sürümü varsa kaldırın.
  • Yukarıdaki sildiğiniz slash’leri tekrar ekleyin
  • ASP.NET Web Pages yüklemesini yeniden başlatın.

Çözüm 2

C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\Config\web.config
C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\Config\web.config
  • Dosyalarında <location allowOverride=”false”> değerini <location allowOverride=”true”> şeklinde değiştirin.
  • ASP.NET Web Pages yüklemesini yeniden başlatın.

Yazar

Bir Cevap Yazın