Andorid uygulama APK uzantılarının web site üzerinden indirilmesi için aşağıda ki mime-type ayarını yapmanız gerekmektedir. IIS veya Command Line yollarından biriyle yapabilirsiniz.

IIS

Internet Information Service (IIS) Manager > Sites > Domain.com  > MIME types > Add,

File name extension: .apk
MIME type: application/vnd.android.package-archive

Command Line

Start > Run > Cmd

cd C:\Program Files (x86)\IIS Express
appcmd.exe set config -section:system.webServer/staticContent /+"[fileExtension='.apk',mimeType='application/vnd.android.package-archive']"

Yazar